Research

Publications

28. Lan Li†, Hongtao Lin†, Shutao Qiao†, Yi Zou, Sylvain Danto, Kathleen Richardson, J. David Musgraves, Nanshu Lu, Juejun Hu, 3-D integrated flexible glass photonics, Nature Photonics, accepted (2014).

27. Donghee Son, Jongha Lee, Shutao Qiao, Ji Eun Lee, Roozbeh Ghaffari, Jaemin Kim, Dong Jun Lee, Hye Rim Cho, Inpyeong Hwang, Shixuan Yang, Samuel Woojoo Jun, Changyeong Song, Minjoon Park, Jiho Shin, Kyungsik Do, Sungmock Choi1, Jong Woo Lee, Kwanghun Kang, Seong Keun Kim, Cheol Seong Hwang, Seung Hong Choi, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon, Dae-Hyeong Kim, Multifu...

[learn more]